2014-07-25

Zadania

Przedmiotem działalności MCŚ jest wykonywanie zadań w zakresie:

  • świadczeń rodzinnych,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • dodatków mieszkaniowych,
  • działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych,
  • świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
  • dodatków energetycznych,
  • zasiłków dla opiekunów,
  • świadczeń wychowawczych,
  • jednorazowych świadczeń "Za życiem".

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu bierze udział w projekcie „Powrót do zatrudnienia” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Podziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Strona projektu http://www.opiekun.wup.opole.pl