2014-08-25

Status prawny

Uchwały Rady Miasta Opola:

 • UCHWAŁA NR XLVII/926/17 RADY MIASTA OPOLA z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
   
 • Uchwała Nr XXIV/437/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
   
 • Uchwała Nr XXIV/438/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
   
 • Uchwała nr X/143/11 Rady Miasta Opola z dnia z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
   
 • Załącznik do uchwały nr X/143/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. Statut Miejskiego Centrum Świadczeń W Opolu.
   
 • Uchwała nr LI/768/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Akty prawne dotyczące przedmiotu działalności:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2006 nr 139 poz. 992) - pobierz z ISAP
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 poz. 567) - pobierz z ISAP
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2013 poz. 966) - pobierz z ISAP
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059) - pobierz z ISAP
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2009 nr 1 poz. 7) - pobierz z ISAP
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) - pobierz z ISAP
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235) - pobierz z ISAP
 • Uchwała Nr LV/830/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2014.671) - pobierz z ISAP Województwa Opolskiego

Załączniki

  uchwala_nr_X-143-11...6-05-2011.pdf 25,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik_do_uchwal..._X-143-11.pdf 26,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwala_nr_LI-768-1...8-11-2013.pdf 235,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  dziennik_urzedowy_n...1-07-2011.pdf 645,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  dziennik_urzedowy_n...4-12-2013.pdf 152,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwala_XXIV-437-16_opole.pdf 87,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwala_XXIV-438-16_opole.pdf 176,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwala_XLVII-926-1...017-08-31.pdf 216,03 KB (pdf) szczegóły pobierz