2014-07-25

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Miejsce przyjmowania interesantów:

ul. Ozimska 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta

45-057 Opole

 

Klienci obsługiwani są w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

 

Dyrektor przyjmuje w godzinach:

w każdy poniedziałek od 10:00 do 13:00

 

Obsługa osób niesłyszących:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. Obsługa osób niesłyszącycho języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w urzędzie. Osobą uprawnioną ww. znaczeniu jest osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.


Prosimy o kontakt:

  • wysyłając e-mail  na adres:  bok@mcs.opole.pl,
  • wysyłając faks pod nr: 77-44-35-718,
  • na piśmie w siedzibie MCŚ w Opole przy ul. Ozimskiej 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta,
  • telefonicznie  pod nr tel. 774435700 do 707, 7744357711, 7744357716.

Katalog Usług dostepny na Platformie e-Usług Publicznych

ePUAP: Skargi, wnioski, zapytania do urzędu