2014-07-23

O nas

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu (skrócona nazwa: MCŚ) - jest jednostką organizacyjną Miasta Opola, działającą w formie jednostki budżetowej.

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka administracyjna powołana Uchwałą nr X/143/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, Opole ul. Ozimska 19