2014-06-18

Dane kontaktowe

Logo Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu

 

Adres:

ul. Ozimska 19

45-057 Opole

Pokaż na mapie

 

Identyfikator jednostki
podziału terytorialnego (TERYT):

1661011


NIP: 7543047050

Regon: 160514203


Telefon: 774435700 do 707, 7744357711, 7744357716

Fax: 774435718

e-mail: bok@mcs.opole.pl

WWW: mcs.opole.pl

Adres skrytki na platformie ePUAP: /MCSwOpolu/SkrytkaESP

ESP na ePUAP: http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=MCSwOpolu (opis)

 

Informujemy, że nie udzielamy odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.