2014-07-23

Kierownictwo

 • Dyrektor:
  Anna Radlak tel. 774435700
   
 • Z-ca Dyrektora:
  Magdalena Rynkiewicz-Stępień tel. 774435700
   
 • Gł. Księgowy:
  Grażyna Wegner tel. 774435700
   
 • Kierownik Wydziału Ekonomiczno-Administracyjnego:
  Beata Piechocka tel. 774435709
   
 • Kierownik Wydziału ds. Dłużników  Alimentacyjnych i Egzekucji:
  Joanna Gorzelak tel. 774435720
   
 • Kierownik Wydziału Dodatków  Mieszkaniowych i Stypendiów:
  Dorota Szydłowska tel. 774435726
   
 • Kierownik Wydziału Świadczeń  Rodzinnych:
  Grzegorz Pasternak tel. 774435712
   
 • Kierownik Wydziału Obsługi Klienta:
  Monika Mikołajczyk tel. 774435708