2014-08-08

Instrukcja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) - ujednolicony system stron internetowych, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

 

BIP Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu składa się z kliku podstawowych elementów:

  1. Nagłówka zawierającego logo BIP, które jednocześnie jest odnośnikiem do strony głównej BIP, wyszukiwarkę, opcję zmiany rozmiaru czcionki oraz wyboru języka, w którym zostanie wyświetlona strona główna.

  1. Menu głównego po lewej stronie jest wykorzystywane w celu odszukania niezbędnych informacji i jest podzielone na różne kategorie. Aby wyświetlić treść informacji należy wybrać interesującą kategorię. Czerwony trójkąt obok kategorii w menu użytkownika oznacza, iż kategoria jest wielopoziomowa. Kolejne poziomy wyświetlają się po najechaniu kursorem myszy na daną kategorię nadrzędną.

baner-menu

  1. Menu nawigacji (poniżej nagłówka) wskazuje użytkownikowi jego aktualną pozycję na stronie.

baner-menu nawigacyjne

  1. Właściwej treści zamieszczonej w środkowej części strony. W tym miejscu wyświetlane są informacje przyporządkowane do danej pozycji menu głównego.

  1. Subskrypcji - w tym celu należy kliknąć w odnośnik "Subskrybuj stronę podmiotu" i po wprowadzeniu prawidłowego adresu e-mail należy zatwierdzić przyciskiem "Zapisz". Subskrypcja zostanie dodana do systemu i na podany adres e-mail zostanie przesłana automatycznie wygenerowana wiadomość, w celu weryfikacji adresu e-mail.

  1. Wyszukiwarki - znajduje się po prawej stronie nagłówka BIP. W pole wyszukiwarki należy wpisać szukany tekst, a następnie nacisnąć przycisk "Szukaj". Zostanie wyświetlona lista znaleznionych tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania. Wyszukiwarka zawiera także możliwość wyszukiwania zaawansowanego.

 

  1. Stopki - zawiera elementy graficzne tj. logo o współfinansowaniu projektu z Unii Europejskiej oraz odnośniki do strony ePUAP oraz strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej.

baner-stopka

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się